DRIFT-IN

       2019 går ännu ett Drift In av stapeln! Datum är ännu inte spikat !

 

Personlig Inbjudan till Drift In 2019 kommer att skickas ut via email,

därför är det viktigt att du håller klubben underrättad om din aktu-

ella epost-adress !

 

 

      //Olle, Drifterboss Sweden